dijous, 23 d’octubre de 2014

Defendèm l’occitan contra las intimidacions a Lemòtges, Pau e Artics (occitan, français, italiano, català)


Defendèm l’occitan contra las intimidacions a Lemòtges, Pau e Artics
Comunicat (occitan)

Iniciativa per Occitània, lo laboratòri politic, pòrta un sosten total a las personas e als movements que defendon la lenga occitana, malgrat las temptativas d’intimidacion creissentas a Lemòtges, Pau e Artics.

Sostenèm l’escòla occitana Calandreta de Lemòtges, qu’es menaçada per una manòbra de l’associacion jacobina La liura Pensada (vector de l’imperialisme francés en Occitània).

Sostenèm l’escòla occitana Calandreta d’Artics, en Bearn, qu’es menaçada per la prefectura dels Pirenèus Atlantics (vector de l’imperialisme francés en Occitània).

Sostenèm lo movement politic Libertat qu’es en primièra linha per defendre l’escòla Calandreta d’Artics e que patís d’intimidacions per la prefectura dels Pirenèus Atlantics, a Pau. Apiejam Libertat dins son drech de far d’animacions culturalas e popularas al local de la Tor deu Borrèu, a Pau.

Sostenèm Julian Bòrdanava, militant de Libertat, qu’es prevengut al tribunal de Pau jos pretèxt qu’es lo responsable dels concèrts de la Tor deu Borrèu.

Felicitam Julian Bòrdanava per s’exprimir en occitan al procès, amb coratge e determinacion, çò qu’es un drech moral e cultural inalienable. Condemnam la reaccion mesquina de la jutgessa, qu’assimila la paraula en occitan de Julian Bòrdanava a un “silenci”.

Cridam totes los movements progressistas a sosténer las escòlas Calandretas, lo movement Libertat e Julian Bòrdanava dins aquestes afars.

Occitània liura!
23 d’octòbre de 2014

*

Nous défendons l’occitan contre les intimidations à Limoges, Pau et Artix
Communiqué (français)

Iniciativa per Occitània, le laboratoire politique, apporte un sosten total aux personnes et aux mouvements qui défendent la langue occitane, malgré les tentatives d’intimidation croissantes, à Limoges, Pau et Artix.

Nous soutenons l’école occitane Calandreta de Limoges, qui est menacée par une manœuvre de l’association jacobine La Libre Pensée (vecteur de l’impérialisme français en Occitanie).

Nous soutenons l’école occitane Calandreta d’Artix, dans le Béarn, qui est menacée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques (vecteur de l’impérialisme français en Occitanie).

Nous soutenons le mouvement politique Libertat qui est en première ligne pour défendre l’école Calandreta d’Artix et qui subit des intimidations venant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Nous appuyons Libertat dans son droit de faire des animations culturelles et populaires au local de la Tor deu Borrèu, à Pau.

Nous soutenons Julien Bordenave, militant de Libertat, qui est prévenu au tribunal de Pau sous le prétexte qu’il est le responsable des concerts de la Tour du Bourreau.

Nous félicitons Julien Bordenave de s’être exprimé en occitan au procès, avec courage et détermination, ce qui est un droit moral et culturel inaliénable. Nous condamnons la réaction mesquine de la juge qui assimile la parole en occitan de Julien Bordenave à un “silence”.

Nous appelons tous les mouvements progressistes à soutenir les écoles Calandretas, le mouvement Libertat et Julien Bordenave dans ces affaires.

Occitanie libre!
23 octobre 2014

*

Tuteliamo l’occitano dalle intimidazioni a Lemòtges, Pau e Artics
Comunicato (italiano)

Il laboratorio politico Iniciativa per Occitània esprime il suo pieno appoggio alle persone e ai movimenti che difendono la lingua occitana, malgrado i crescenti tentativi di intimidazione a Lemòtges, Pau e Artics.

Esprimiamo il nostro appoggio alla scuola occitana "Calandreta" di Lemòtges che è minacciata dalle manovre dell’associazione giacobina "La Libre Pensée" (vettore dell’imperialismo francese in Occitania).

Esprimiamo il nostro appoggio alla scuola occitana "Calandreta" di Artics, nel Bearn, che è minacciata dalla prefettura dei Pirenei Atlantici (vettore dell’imperialismo francese in Occitania).

Esprimiamo il nostro appoggio al movimento politico Libertat che è in prima linea per la tutela della scuola occitana "Calandreta" di Artics e che subisce intimidazioni dalla prefettura dei Pirenei Atlantici. Appoggiamo Libertat nel suo diritto di fare animazioni culturali e popolari nella sua sezione de "la Tor deu Borrèu", a Pau.

Esprimiamo il nostro appoggio a Julian Bòrdanava, militante di Libertat, in tribunale a Pau sotto il pretesto della sua responsabilità in quanto organizzatore dei concerti a "la Tor deu Borrèu".

Complimentiamo Julian Bòrdanava per essersi espresso in occitano al tribunale, con coraggio e determinazione, il che è un diritto morale e culturale inalienabile. Condanniamo la reazione gretta della magistrata, che ha equiparato le dichiarazioni in occitano di Julian Bòrdanava al “silenzio”.

Ci appelliamo a tutti i movimenti progressisti affinché esprimano, in queste vicende, il loro appoggio alle scuole "Calandreta", al movimento Libertat e a Julian Bòrdanava.

Occitania libera!
23 ottobre 2014

*

Defensem l’occità de les indimidacions a Llemotges, Pau i Artics
Comunicat (català)

Iniciativa per Occitània, el laboratori polític, manifesta el seu total recolzament a les persones i als moviments que defensen la llengua occitana, malgrat les creixents temptatives d’intimidació a Llemotges, Pau i Artics.

Donem suport a l’escola occitana Calandreta de Llemotges, que està amenaçada per una operació de l’associació jacobina El Pensament Lliure (vector de l’imperialisme francès a Occitània).

Donem suport a l’escola occitana Calandreta d’Artics, a Bearn, que està amenaçada per la prefectura dels Pirineus Atlàntics (vector de l’imperialisme francès a Occitània).

Donem suport al moviment polític Libertat que és a la primera línia de front per defensar l’escola Calandreta d’Artics i que pateix intimidacions per la prefectura dels Pirineus Atlàntics, a Pau. Donem suport a Libertat en el seu dret de fer animacions culturals i populars al local de la Tor deu Borrèu, a Pau.

Donem suport Julian Bòrdanava, militant de Libertat, portat als tribunals de Pau amb el pretexte que és el responsable dels concerts de la Tor deu Borrèu.

Felicitem Julian Bòrdanava per haver-se expressat en occità al judici, amb coratge i determinació, el que és un dret moral i cultural inalienable. Condemnem la reacció mesquina de la jutgessa, que equipara les declaracions en occità de Julian Bòrdanava al “silenci”.

Fem una crida a tots els moviments progressistes a donar suport a les escoles Calandretes, al moviment Libertat i a Julian Bòrdanava en aquests afers.

Occitània lliure!

el 26 d’octubre del 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada