divendres, 19 de setembre de 2014

Occitània, Escòcia, Catalonha: l’independéncia se pren, se demanda pas
Occitània, Escòcia, Catalonha: l’independéncia se pren, se demanda pas

comunicat [occitan]

Iniciativa per Occitània estima que lo “non” a l’independéncia en Escòcia s’explica per lo pes de la dominacion anglesa e per la granda dificultat de ne sortir.

Saludam que se siá pogut organizar un referendum sus l’independéncia en Escòcia. L’avança britanica es sens mesura comuna amb lo comportament criminal del govèrn francés que refusa de reconéisser las minoritats. Tanben, lo govèrn britanic es pus dobèrt que lo govèrn espanhòl que refusa un referendum sus l’independéncia de Catalonha.

Ça que la, la dobertura de Londres a de limits. Los grands partits unionistas britanics an beneficiat d’una BBC parciala e an jogat sus la paur. La paur es un instrument de dominacion. Las armas èran inegalas entre independentistas e unionistas. Tanben, fa qualques sègles, los escoceses poguèron pas votar quand foguèron annexats.

I a de grandas diferéncias entre los procèsses catalan e escocés.

— En Catalonha la societat civila a marcat l’agenda dels politicians e l’independéncia, ara, pòt ganhar. En Escòcia, son los politicians qu’an marcat l’agenda e l’unionisme a ganhat.

— Espanha exaspèra los catalans; Espanha reconeis pas Catalonha coma una nacion e mai rosiga l’estatut e las finanças de Catalonha. Al contrari, lo Reialme Unit ja reconeis Escòcia coma una nacion e li a promés encara mai d’autonomia dins lo futur pròche.

Iniciativa per Occitània estima legitims totes los mejans (non agressius) que pòscan far arribar a l’independéncia d’Occitània, Escòcia, Catalonha e de las autras nacions dominadas.

— Una mobilizacion maximala de la populacion per son independéncia es totjorn desirabla, coma en Catalonha.

— Un referendum d’autodeterminacion es totjorn respectable, coma en Escòcia.

— Mas tanben una declaracion unilaterala d’independéncia rèsta legitima se recep lo sosten de fòrças socialas vivas, e quitament se i a pas d’eleccion. Car las armas son inegalas entre lo pòble dominat e l’estat dominant. La conquèsta de la libertat, sens eleccions, es arribada sovent dins l’istòria e arribarà encara dins lo futur.


Mercejam los patriòtas escoceses e catalans de nos ofrir tantes exemples de determinacion. En Occitània, volèm agir tanben per revelhar lo pòble occitan, per salvar nòstra lenga d’òc e per installar un espèr d’independéncia.

***

Occitanie, Écosse, Catalogne: l’indépendance ne se demande pas, elle se prend

communiqué [français]

Iniciativa per Occitània estime que le “non” à l’indépendance en Écosse s’explique par le poids de la domination anglaise et par la grande difficulté d’en sortir.

Nous saluons le fait qu’on ait pu organiser un référendum sur l’indépendance en Écosse. L’avance britannique est sans commune mesure avec le comportement criminel du gouvernement français qui refuse de reconnaître les minorités. Il est vrai aussi que le gouvernement britannique est plus ouvert que le gouvernement espagnol, qui refuse un référendum sur l’indépendance de la Catalogne.

Pourtant, l’ouverture de Londres a ses limites. Les grands partis unionistes britanniques ont bénéficié d’une BBC partiale et ont joué sur la peur. La peur est un instrument de domination. Les armes étaient inégales entre indépendantistes et unionistes. Il est vrai aussi qu’il y a quelques siècles, les Écossais n’ont pas pu voter quand ils ont été annexés.

Il y a de grandes différences entre les processus catalan et écossais.

— En Catalogne, la société civile a marqué l’agenda des politiques et l’indépendance, maintenant, peut gagner. En Écosse, ce sont les politiques qui ont marqué l’agenda et l’unionisme a gagné.

— L’Espagne exaspère les Catalans; L’Espagne ne reconnaît pas la Catalogne comme nation,  et même rogne le statut et les finances de la Catalogne. Au contraire, le Royaume Uni reconnaît déjà l’Écosse comme nation et lui a promis encore plus d’autonomie dans un proche avenir.

Iniciativa per Occitània estime légitimes tous les moyens (non agressifs) qui pourraient faire parvenir à l’indépendance de l’Occitanie, de l’Écosse, de la Catalogne et des autres nations dominées.

— Une mobilisation maximale de la population pour son indépendance est toujours souhaitable, comme en Catalogne.

— Un référendum d’autodétermination est toujours respectable, comme en Écosse.

— Mais une déclaration unilatérale d’indépendance reste légitime, elle aussi, si elle reçoit le soutien des forces sociales vives, et même s’il n’y a pas d’élection. Car les armes sont inégales entre le peuple dominé et l’État dominant. La conquête de la liberté, sans élections, est souvent arrivée dans l’histoire et arrivera encore dans l’avenir.

Nous remercions les patriotes écossais et catalans de nous offrir tant d’exemples de détermination. En Occitanie, nous voulons aussi agir pour réveiller le peuple occitan, pour sauver notre langue d’oc et pour installer un espoir d’indépendance.


***

Occitania, Scozia, Catalogna: l'indipendenza si prende, non si domanda

comunicato [italiano]

Il laboratorio politico Iniciativa per Occitània considera che il “no” all’indipendenza della Scozia si spiega con il peso della dominazione inglese e con la grande difficoltà di uscirne.

Ci rinfranchiamo che si sia potuto organizzare un referendum per l’indipendenza in Scozia. La posizione del governo britannico è di gran lunga più progredita di quella del governo francese il cui comportamento di diniego rispetto alle minoranze è criminale. La posizione del governo britannico è anche molto più aperta di quella del governo spagnolo che rifiuta l'indizione del referendum sull’indipendenza della Catalogna.

Eppure, l'apertura dimostrata da Londra ha i suoi limiti. I grandi partiti unionisti britannici hanno usufruito di una BBC parziale e hanno giocato la carta della paura. La paura è uno strumento di dominazione. Le armi erano dispari tra gl'indipendentisti e gli unionisti. Ed è opportuno ricordare che, qualche secolo fa, gli scozzesi non furono consultati sul fatto di essere d'accordo o meno sull'annessione all'Inghilterra.

Vi sono comunque grandi differenze tra la situazione in Catalogna e quella in Scozia.

— In Catalogna è la società civile che ha imposto il proprio ritmo all’agenda degli uomini politici e l’indipendenza, ora, può vincere. In Scozia, invece, sono gli uomini politici che hanno imposto la propria agenda e l’unionismo ha vinto.

— La Spagna esaspera i catalani; la Spagna non riconosce la Catalogna come nazione e inoltre tenta di ridimensionare lo statuto e le finanze della Catalogna. Al contrario, il Regno Unito riconosce da sempre la Scozia come nazione e le ha promesso maggiore autonomia in un futuro prossimo.

Iniciativa per Occitània considera legittima qualsiasi maniera (non aggressiva) che permetta di accedere all'indipendenza dell’Occitania, della Scozia, della Catalogna e di tutte le altre nazioni dominate.

— Una mobilizzazione massima della popolazione per la propria indipendenza è sempre auspicabile, come in Catalogna.

— Un referendum di autodeterminazione è sempre rispettabile, come in Scozia.

— Anche una dichiarazione unilaterale d’indipendenza è però legittima se viene sostenuta dalle forze vive della società civile, pure in assenza di un'elezione, perché le armi sono impari tra popolo dominato e Stato dominante. La conquista della libertà senza elezioni è già successa spesso nel passato e succederà ancora nel futuro.

Ringraziamo i patrioti scozzesi e catalani di averci offerto così tanti esempi di tempra e determinazione. Noialtri vogliamo agire in Occitania affinché si desti il popolo occitano, per salvaguardare la nostra lenga d’òc, e per farvi nascere la speranza dell’indipendenza.***


Occitània, Escòcia, Catalunya: la independència es pren, no es demana

comunicat [català]

Iniciativa per Occitània considera que el “no” a l’independència d’Escòcia s’explica pel pes de la dominació anglesa i per la gran dificultat de sortir-ne.

Saludem que s'hagi pogut organitzar un referèndum d’independència a Escòcia. El govern britànic està molt més avançat que el francès que té un comportament criminal amb les minories. I és també molt més obert que el govern espanyol que rebutja una consulta sobre l’independència de Catalunya.

Tot i això, l'obertura de Londres té límits. Els grans partits unionistes britànics s’han beneficiat d’una BBC parcial i han jugat la carta de la por. La por és un instrument de dominació. Les armes no eren iguals entre independentistes i unionistes. Fa alguns segles, els escocesos tampoc no van poder votar quan van ser annexionats.

Hi ha grans diferències entre els processos català i escocès.

— A Catalunya la societat civil ha marcat l’agenda dels politics i l’independència, ara, pot guanyar. A Escòcia, són els politics que han marcat l’agenda i l’unionisme ha guanyat.

— Espanya exaspera els catalans; Espanya no reconeix Catalunya com a nació i a més arrossega l’estatut i les finances de Catalunya. Al contrari, el Regne Unit ja reconeix Escòcia com a nació i li ha promès encara més autonomia en un futur proper.

Iniciativa per Occitània considera legítims tots els mitjans (no agressius) que puguin arribar a la independència d’Occitània, Escòcia, Catalunya i de les altres nacions dominades.

— Una mobilització màxima de la població per la seva independència és sempre desitjable, com a Catalunya.

— Un referèndum d’autodeterminació és sempre respectable, com a Escòcia.

— Tanmateix una declaració unilateral d’independència és legítima si té el suport de la societat civil, fins i tot si no hi ha votació. Ja que les armes són desiguals entre el poble dominat i l’estat dominant. La conquesta de la llibertat, sense eleccions, ha tingut lloc molts cops a la història i més vegades passarà en el futur.

Agraïm als patriotes escocesos i catalans d'oferir-nos tants exemples de determinació. A Occitània, volem actuar també per despertar el poble occità, per salvar la nostra llengua d’oc i per instal·lar-hi una esperança d’independència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada