diumenge, 27 de juliol del 2014

Condemnam l'agression antisemita de Gap

Condemnam l’agression antisemita de Gap
Comunicat
[occitan]

Lo movement Iniciativa per Occitània exprimís sa totala solidaritat amb la femna agressada a Gap, victima qu’es d’una asirança antisemita e mai d’una asirança contra los andicapats.

Lo 25 de julhet de 2014, una ciutadana de Gap, de religion catolica e s’interessant als ligams amb lo judaïsme, foguèt brutalizada e insultada per una banda de joves nèrvis que li reprochavan d’èsser josieva. En mai d’aquò, aquela dòna es andicapada: aquò aumenta sa vulneribilitat e rend l’agression encara mai insuportabla. Aquela dòna e son educatritz an fach lor denóncia. Lor portam nòstre sosten absolut.

Sembla que l’agression antisemita de Gap es liada a la guèrra actuala en Palestina e Israèl. Aquela guèrra nos escandaliza e ja a causat mai de mila mòrts a Gaza. Mas los josieus d’Occitània ne son pas responsables.

Iniciativa per Occitània tolèra pas que qualques descerebrats assagen d’importar la guèrra israèloaràbia aicí, a Gap, en Occitània, en Euròpa.

Aquestes darrièrs ans, sèm revoltats per la creissença exponenciala de l’intolerància dins l’estat francés contra los josieus, los arabis, los musulmans, los gitanos, los omosexuals e d’autras comunautats. 

Nosautres sèm en guèrra contra l'intolerància. Occitània deu èsser un país de convivéncia, de patz e de seguretat per totes sos abitants.


*
Nous condamnons l’agression antisémite de Gap
Communiqué
[français]

Le mouvement Iniciativa per Occitània exprime sa solidarité totale avec la femme agressée à Gap, victime de haine antisémite ainsi que de haine contre les handicapés.

Le 25 juillet 2014, une citoyenne de Gap, de religion catholique et s’intéressant aux liens avec le judaïsme, a été brutalisée et insultée par une bande de jeunes voyous qui lui reprochaient d’être juive. De plus, cette dame est handicapée : cela augmente sa vulnérabilité et rend l’agression encore plus insupportable. Cette dame et son éducatrice ont porté plainte. Nous leur apportons notre soutien absolu.

L’agression antisémite de Gap semble liée à la guerre actuelle en Palestine et en Israël. Cette guerre nous scandalise et a déjà causé plus de mille morts à gaza. Mais les Juifs d’Occitanie n’en sont pas responsables.

Iniciativa per Occitània ne tolère pas que quelques décérébrés essayent d’importer la guerre israélo-arabe ici, à Gap, en Occitanie, en Europe.

Depuis ces dernières années, nous sommes révoltés pas la croissance exponentielle de l’intolérance dans l’État français à l’encontre des Juifs, des Arabes, des musulmans, des Tsiganes, des homosexuels et d’autres communautés.

Nous, nous sommes en guerre contre l’intolérance. L’Occitanie doit être un pays de vivre-ensemble, de paix et de sécurité pour tous ses habitants.


*

Condemnem l’agressió antisemita de Gap
Comunicat
[català]

El moviment Iniciativa per Occitània expressa tota la seva solidaritat amb la dona agredida a Gap, víctima de l’odi antisemita i de l’odi contra els discapacitats.

El 25 de juliol de 2014, una ciutadana de Gap, de religió catòlica i interessada en els vincles amb el judaïsme, va ser brutalment agredida i insultada per una banda de joves brètols que li retreien el fet de ser jueva. A més, aquesta dona és discapacitada: la qual cosa augmenta la seva vulneribilitat i fa que l’agressió sigui encara més deplorable. La dona i la seva treballadora social han denuciat els fets. Manifestem el nostre ple suport.

Sembla ser que l’agressió antisemita de Gap està relacionada amb l’actual guerra a Palestina i Israel. Aquesta guerra ens escandalitza i ja ha causat més de mil morts a Gaza. Però els jueus d’Occitània no en són responsables.

Iniciativa per Occitània no tolera que alguns descerebrats intentin d’importar la guerra àraboisraeliana aquí, a Gap, a Occitània, a Europa.

Aquests darrers anys, estem indignats pel creixement exponencial de la intolerància a l’estat francès contra els jueus, els àrabs, els musulmans, els gitanos, els homosexuals i altres comunitats.Nosaltres estem en guerra contra la intolerància. Occitània ha de ser un país de convivència, de pau i de seguretat per a tots els seus habitants.

*


Condanniamo l’aggressione antisemita di Gap
Comunicato
[italiano]

Il movimento Iniciativa per Occitània esprime la sua totale solidarietà con la donna aggredita a Gap, vittima dell'odio contro gli ebrei e contro gli handicappati.

Il 25 luglio 2014, una cittadina di Gap di religione cattolica che s'interessa ai vincoli con il giudaismo è venuta maltrattata ed insultata da un gruppo di giovani mascalzoni che le rimproveravano d’essere ebrea. Inoltre, questa donna è handicappata: questo aumenta la sua vulneribilità e rende l’aggressione ancora più insopportabile. Questa donna e la sua educatrice hanno sporto querela. Diamo loro il nostro appoggio assoluto.

Sembra che l’aggressione antisemita di Gap sia vincolata alla guerra attuale in Palestina e Israele. Questa guerra ci scandalizza e ha già cagionato più di mille morti a Gaza. Ma gli ebrei d’Occitania non ce ne sono responsabili.

Iniciativa per Occitània non tollera che alcuni scervellati provino ad importare la guerra arabo-israeliana qua, a Gap, in Occitania, in Europa.

Negli scorsi anni, ci indigna la crescita esponenziale dell'intolleranza nello stato francese contro gli ebrei, gli arabi, i musulmani, gli zingari, gli omosessuali ed altre comunità


Noi siamo in guerra contro l'intolleranzaBisogna che Occitania sia un paese de convivenza, di pace e di sicurezza per tutti i suoi abitanti.